Tools

Met de mobiele breekinstallatie, die tot 1800 ton per dag kan breken, worden Copro gekeurde materialen afgeleverd.
Daarnaast beschikken wij over twee zeefmachines die op locatie bodem kunnen afzeven.

Het bouw - en sloopafval wordt aanvaard conform de milieuwetgeving en selectief opgeslagen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen al dan niet gewapend betonpuin en metselwerkpuin, cellenbetonblokken en puin vermengd met zand of grond.

De bouwtechnische en milieuhygiënische kwaliteit van de gerecycleerde puingranulaten wordt gegarandeerd door het COPRO/CE/BENOR keurmerk. Op eenvoudig verzoek kan u een duplicaat bekomen van alle beschikbare certificaten en technische fiches.

created by PopCom