Monseré grondwerken

De afdeling Monseré grondwerken binnen de groep Monseré bedient zowel de private, industriële als openbare sector. Met een uitgebreid machinepark en ervaren vaklui wordt steeds een kwalitatieve uitvoering gegarandeerd. Onze totaalrealisaties in grond-, riolerings-, en betonwerken betekenen voor u tijdwinst, zekerheid en kwaliteit.

- Uitgraven bouwputten Uitgravingen en aanvullingen - incl. afvoer grond
(bouwputten, ondergrondse garages, kelders, vijvers, …)
- Bouwrijp maken van terreinen Ontbossing
Opkuis terreinen
Sanering terreinen
- Specifieke grondwerken Nivelleringswerken
Funderingswerken
Rioleringswerken
Draineringswerken
Grondverzet
Afvoer grond diepfunderingen
Leveren en plaatsen zand, zandcement,teelaarde …
Leveren betonproducten
- Wegeniswerken
created by PopCom